หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
        
 
 
     
 
การประชุมประชาคมแผนระดับตำบล  
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลพบพระได้จัดการประชุมประชาคมแผนระดับตำบล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พศ. 2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาแผนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 4 ปี ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้มีการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี(พศ. 2561-2565) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เทศบาลตำบลพบพระจึงได้จัดประชุมประชาคมแผนระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพบพระให้ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชน ณ.อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพบพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 14.55 น. โดย คุณสุนิตา อินแก้ว

ผู้เข้าชม 399 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 3,716,965 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution