หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
        
 
 
     
 
การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้องเทศบาลตำบลพบพระ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 8.30 น ถึง 16.00 น. จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพบพระ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลังงานจัดเก็บและพัฒนารายได้เทศบาลตำบลพบพระโทรศัพท์ - 055569079
หมายเหตุ
ให้เจ้าของที่ดินทุกท่านเตรียมเอกสาร
1สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ
,2.สำเนาโฉนด หรือ นส 3 ก ,นส 3 ,สปก, จำนวน 1 ฉบับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 14.41 น. โดย คุณสุนิตา อินแก้ว

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 3,697,149 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution