หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
        
 
 
     
 
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562
กองการศึกษาเทศบาลตำบลพบพระร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพบพระจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีนายภานุวัฒน์ ประจวบดี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลพบพระเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมี นายกรรกร ราชรองเมืองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลพบพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเลือกคู่จะถือเอาความรักเป็นสำคัญไม่ชอบการคลุมถุงชน การคบเพื่อนต่างเพศเป็นไปอย่างอิสระเสรี ผู้หญิงให้ความสำคัญในการครองตัวเป็นหญิงพรหมจรรย์ถึงวันแต่งงานน้อยลงประกอบกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องเพศ ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศไม่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดเป็นปัญหาต่างๆตามมาเช่นการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และไม่พร้อม ปัญหาการทำแท้งการฆ่าตัวตายถือเป็นปัญหาสังคม เทศบาลตำบลพบพระร่วมกับสภาเด็กเยาวชนเทศบาลตำบลพบพระซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการด้านคุณภาพชีวิตและป้องกันปัญหาที่เกิดกับบุคคลในชุมชน สังคม จึงได้จัดทำโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้น เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดกิจกรรมป้องกันเพื่อนเยาวชน ลดปัญหาสังคม สร้างศักยภาพของเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย ตำบลพบพระ จำนวน 35 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากและได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลพบพระให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมณห้องประชุมเทศบาลตำบลพบพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 14.27 น. โดย คุณสุนิตา อินแก้ว

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลพบพระ อ. พบพระ จ.ตาก 63160  
Call Center/โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
จำนวนผู้เข้าชม 3,560,011 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution