หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลพบพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ
วัดพบพระเหนือ แหล่งรวมศรัทราประชากร
น้ำตกนางครวญ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
การเกษตรที่เน้นการอนุรักษ์ตามนโยบาย
"การเกษตรเชิงอนุรักษ์ของประชาชน
ผลผลิตดีและไม่ทำลานธรรมชาติ"
เทศบาลตำบล
พบพระ
อ.พบพระ จ.ตาก 63160
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลพบพระ เปิดบริการการชำระภาษีออนไลน์ สำหรับประชาชนที่ได้รับหนังสือแจ้งชำระภาษี สามารถชำระภาษีได้ที่เทศบาลตำบลพบพระหรือชำระผ่าน ATM ,Internet Banking,Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วม
 
        
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลตำบลพบพระ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียนและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
- งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
- งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน
ทุกประเภท
- งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอก
และภายใน
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
- งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกิจการสภา
- งานบริหารทั่วไป
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานเทศกิจ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานบริหารการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานจัดการและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
- งานศูนย์เครื่องจักร
- งานสาธารณูปโภค
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองยุทธศาสาตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
/ไม่ติดต่อ
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานสัตวแพทย์
- งานธุรการ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานธุรการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนและงบประมาณ
- งานการศึกษา (การศึกษาปฐมวัย, งานโรงเรียน)
- งานเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณีและศิลป
วัฒนธรรม
- งานธุรการ
   
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-569-187
เทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพบพระ  
จำนวนผู้เข้าชม 14,400,465 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10