หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)