หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ ประจำปี 2563และสมัยแรก 2564 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2