หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลพบพระ [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง อนุมัติให้ใช้ระเบียบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(Business Continuty Plan; BCP)ของเทศบาลตำบลพบพระ ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระเรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย สำหรับพนักงาน ข้าราชการ บุคคลากรการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3      4