หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(Business Continuty Plan; BCP)ของเทศบาลตำบลพบพระ ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระเรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย สำหรับพนักงาน ข้าราชการ บุคคลากรการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องยกเลิกการการใช้สำเนาบัตรและทะเบียนบ้านในงานทะเบียนราษฏร์ [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในงานขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3