หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 24 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลพบพระ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือลงทะเบียนทางหลวง [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คุ่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2