หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ
วัดพบพระเหนือ แหล่งรวมศรัทราประชากร
น้ำตกนางครวญ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
การเกษตรที่เน้นการอนุรักษ์ตามนโยบาย
"การเกษตรเชิงอนุรักษ์ของประชาชน
ผลผลิตดีและไม่ทำลานธรรมชาติ"
เทศบาลตำบล
พบพระ
อ.พบพระ จ.ตาก 63160
1
2
3
4
5
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพบพระ “พบพระเมืองใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว”
 
        
   ศูนย์การเรียนรู้ “นานาพันธุ์” เทศบาลตำบลพบพระ  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ “นานาพันธุ์” เทศบาลตำบลพบพระ
 
ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลพบพระ
 
ข้อมูล : ศูนย์การเรียนรู้ “นานาพันธุ์” เทศบาลตำบลพบพระ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ ความพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบกับนโยบายระดับประเทศที่มุ่งหวังให้ทุกส่วนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เทศบาลตำบลพบพระ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้ อย่างยั่งยืน ในการนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “นานาพันธุ์” และขยายผลเป็นปีที่ ๒ และ ๓ ในปัจจุบัน เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการเป็นสำคัญ และการสร้างรายได้ เริ่มก่อตั้ง เดือน มกราคม พ.ศ.2560 สถานที่ดำเนินการ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กิจกรรม ๑. ทำปุ๋ยหมัก ๒. ปลูกพืชหมุนเวียน ผักสวนครัว ๓. การคัดเลือกพันธุ์พืช, การเพาะพันธุ์กล้าไม้ ๔. การเลี้ยงปลา ๕ เชื่อมหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ ๖. ร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ๗. สร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๘. ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
 
 
ผู้เข้าชม 21 ท่าน         
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-569-022
เทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทรศัพท์ : 055-569-022 โทรสาร : 055-569-022  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพบพระ  
จำนวนผู้เข้าชม 4,077,690 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10